56
   Wednesday
   73 / 55
   Thursday
   78 / 56
   Friday
   79 / 56